Doğudaki En Geniş Sınırlarımız: Hangi Antlaşma ile Ulaştık?

Doğudaki en geniş sınırlarımıza hangi antlaşma ile ulaştık? Bu makalede, Türkiye’nin doğu sınırlarının nasıl belirlendiği ve hangi antlaşmaların imzalandığı hakkında bilgi bulabilirsiniz. Türkiye’nin tarihi ve coğrafi sınırları hakkında merak ettiklerinizi keşfedin.

Doğudaki en geniş sınırlarımıza hangi antlaşma ile ulaştık? Doğu sınırlarımızın genişlemesindeki en önemli antlaşma, 1921 yılında imzalanan Kars Antlaşması’dır. Bu antlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu sınırlarını belirlemiştir. Kars Antlaşması, Türkiye, Sovyetler Birliği, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Türkiye’nin doğudaki sınırları netleştirilmiş ve güvence altına alınmıştır. Kars Antlaşması, bölgedeki etnik grupların haklarını da koruma altına almıştır. Bu antlaşma sayesinde Türkiye, doğuda daha geniş bir toprak parçasına sahip olmuştur. Doğu sınırlarımızın belirlenmesindeki bu önemli antlaşma, Türkiye’nin coğrafi ve siyasi yapısının şekillenmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Doğudaki en geniş sınırlarımıza Berlin Antlaşması ile ulaştık.
Doğu sınırlarımız Berlin Antlaşması ile belirlendi.
Berlin Antlaşması, doğu sınırlarımızı en geniş hale getirdi.
Berlin Antlaşması ile Türkiye’nin doğu sınırları belirlendi.
Berlin Antlaşması, Türkiye’nin doğu sınırlarını genişletti.
 • Doğudaki en geniş sınırlarımıza Berlin Antlaşması ile ulaştık.
 • Doğu sınırlarımız Berlin Antlaşması ile belirlendi.
 • Berlin Antlaşması, doğu sınırlarımızı en geniş hale getirdi.
 • Berlin Antlaşması ile Türkiye’nin doğu sınırları belirlendi.
 • Berlin Antlaşması, Türkiye’nin doğu sınırlarını genişletti.

Doğudaki en geniş sınırlarımıza hangi antlaşma ile ulaştık?

Doğudaki en geniş sınırlarımıza ulaşmak için imzalanan antlaşma, 1921 yılında imzalanan Gümrü Antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Türkiye’nin doğu sınırları belirlenmiş ve Türkiye’nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Gümrü Antlaşması, Türkiye’nin doğu sınırlarını belirleyen en önemli antlaşmalardan biridir.

Antlaşma Adı Yıl Sınırları Belirleyen Ülkeler
Lozan Antlaşması 1923 Türkiye ve Yunanistan
Moskova Antlaşması 1921 Türkiye ve Sovyetler Birliği
Kars Antlaşması 1921 Türkiye, Sovyetler Birliği, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan

Hangi antlaşma ile Kars, Ardahan ve Iğdır’ı kazandık?

Kars, Ardahan ve Iğdır illeri, 1921 yılında imzalanan Kars Antlaşması ile Türkiye’ye katılmıştır. Bu antlaşma ile Türkiye, bu illeri Sovyetler Birliği’nden almış ve topraklarını genişletmiştir. Kars Antlaşması, Türkiye’nin doğu sınırlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

 • Moskova Antlaşması
 • Kars Antlaşması
 • Lozan Antlaşması

Ermenistan ile hangi antlaşma ile sınırlarımızı belirledik?

Türkiye’nin Ermenistan ile sınırlarını belirleyen antlaşma, 1921 yılında imzalanan Aleksandropol Antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınırlar belirlenmiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir. Aleksandropol Antlaşması, Türkiye’nin doğu sınırlarının belirlenmesinde etkili olmuştur.

 1. Ermenistan ile sınırlarımızı belirleyen antlaşma: Kars Antlaşması
 2. Kars Antlaşması, 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanmıştır.
 3. Antlaşma ile Türkiye-Ermenistan sınırları belirlenmiş ve bazı toprak değişimleri yapılmıştır.
 4. Kars Antlaşması, Türkiye ve Ermenistan arasında sınır anlaşmazlıklarını sona erdirmeyi amaçlamıştır.
 5. Antlaşma ile Türkiye, Ardahan, Kars, Iğdır ve Artvin bölgelerinde bazı toprakları Ermenistan’a vermiştir.

Hangi antlaşma ile Musul’u kaybettik?

Musul, 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile Türkiye’den ayrılmıştır. Bu antlaşma ile Musul, Irak’a bırakılmış ve Türkiye’nin sınırları değişmiştir. Ankara Antlaşması, Türkiye’nin doğu sınırlarının yeniden belirlendiği önemli bir antlaşmadır.

Antlaşma Adı Tarih Musul’un Kaybedildiği Taraflar
Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 Türkiye ve İngiltere
Saddam Hüseyin Dönemi 1990 Irak’ın işgali sonucu kaybedildi.
Irak Anayasası 2005 Irak hükümeti ve Kürt yönetimi

Hangi antlaşma ile Hatay’ı kazandık?

Hatay, 1939 yılında imzalanan Hatay Antlaşması ile Türkiye’ye katılmıştır. Bu antlaşma ile Hatay’ın bağımsızlığı ve Türkiye’ye katılması sağlanmıştır. Hatay Antlaşması, Türkiye’nin güney sınırlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Türkiye, Hatay’ı 1939 tarihli Hatay Antlaşması ile kazanmıştır.

Hatay Antlaşması

Hangi antlaşma ile Gümülcine ve Dedeağaç’ı kaybettik?

Gümülcine ve Dedeağaç, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a bırakılmıştır. Bu antlaşma ile Türkiye’nin batı sınırları belirlenmiş ve toprak kaybı yaşanmıştır. Lozan Antlaşması, Türkiye’nin sınırlarının belirlenmesinde en önemli antlaşmalardan biridir.

Gümülcine ve Dedeağaç’ı kaybetmemize sebep olan antlaşma 1923 Lozan Antlaşması’dır.

Hangi antlaşma ile Türkiye’nin sınırları tam olarak belirlendi?

Türkiye’nin sınırlarının tam olarak belirlendiği antlaşma, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Türkiye’nin batı, doğu ve güney sınırları belirlenmiş ve toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan önemli bir antlaşmadır.

1. Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin sınırları tam olarak belirlenmiştir. Bu antlaşma, Türkiye’nin bağımsızlığını kazandığı ve uluslararası alanda tanındığı bir dönemde imzalanmıştır. Türkiye’nin güncel sınırları, bu antlaşmada belirtilen ve kabul edilen sınırlara dayanmaktadır.

2. Misak-ı Milli

Misak-ı Milli, Türkiye’nin milli sınırlarını belirlemek amacıyla 28 Ocak 1920’de kabul edilen bir belgedir. Bu belgeye göre, Türkiye’nin sınırları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya bölgelerini içermektedir. Misak-ı Milli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önceki dönemde sınırların belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

3. Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması, Türkiye’nin sınırlarını tam olarak belirlemese de, Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının bölünmesini öngören bir antlaşmadır. Bu antlaşma, 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış, ancak Türkiye tarafından kabul edilmemiştir. Sevr Antlaşması’nın hükümleri, Lozan Antlaşması ile değiştirilmiş ve Türkiye’nin sınırları Lozan Antlaşması’nda belirlenmiştir.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti